Wurex - kursy i szkolenia Częstochowa

Kursy i szkolenia

OŚRODEK SZKOLENIOWY „WUREX” PROWADZI NASTĘPUJĄCE SZKOLENIA:

I   SZKOLENIA Z ZAKRESU OBSŁUGI I KONSERWACJI URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH PODLEGAJĄCYCH UDT:
1. Suwnice sterowane z poziomu roboczego, wciągniki i wciągarki kat. II S;
2. Suwnice sterowane z kabiny kat. I S;
3. Podesty ruchome samojezdne wolnobieżne (nożycowe, teleskopowe);
4. Podesty ruchome przejezdne kat. IP;
5. Podesty ruchome wiszące kat. IIP;
6. Dźwigi towarowe oraz towarowo-osobowe kat. IID;
7. Żurawie samojezdne m.in. typu Fuchs kat. IŻ, IIŻ;
8. Wózki jezdniowe wszystkich typów.

II   SZKOLENIA ENERGETYCZNE NA STANOWISKU EKSPLOATACJI I DOZORU:
1. Grupy 1 – SEP dla osób zajmujących się eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających,
przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną:
urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym do 1kV;
urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej 1kV;
2. Grupy 2 dla osób zajmujących się eksploatacją lub dozorem urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających
ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:
kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50kW wraz z urządzeniami pomocniczymi;
sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50kW;
przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50kW (autoklawy, sterylizatory);
urzadzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50kW;
pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50kW;
sprężarki o mocy powyżej 20kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
3. Grupy 3 dla osób zajmujących się eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających,
przetwarzających, przesyłających, magazynujących zużywających paliwa gazowe.
Obsługa stacji paliw płynnych i gazowych;
Palacz C.O.

III   KURSY SPAWALNICZE:
1. Spawanie metodą MAG;
2. Spawanie metodą MIG;
3. Spawanie metodą TIG;
4. Spawanie elektrodą otuloną.

IV   KURSY BHP DLA:
1. Służby BHP;
2. Pracodawców oraz osób kierujących pracownikami;
3. Stanowisk inżynieryjno-technicznych;
4. Stanowisk administracyjno-biurowych;
5. Stanowisk robotniczych.

V   KURSY Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

VI   KURSY BUDOWLANE:
1. Murarz-tynkarz;
2. Zbrojarz-betoniarz;
3. Malarz-tapeciarz;
4. Dekarz;
5. Technolog robót wykończeniowych.

VII   KURSY Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

VIII   KURSY BIZNESOWE:
1. Obsługa klienta;
2. Pracownik magazynowy z obsługą komputera;
3. Telemarketing;
4. Psychologia i techniki profesjonalnej sprzedaży;
5. Marketing w przedsiębiorstwie.

ORAZ WIELE INNYCH WEDŁUG ZAPOTRZEBOWANIA


Kursy i Szkolenia