NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

UWAGA !!!

NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

TRACĄ WAŻNOŚĆ ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU SZKOLENIA Z ZAKRESU OBSŁUGI WÓZKÓW JEZDNIOWYCH !!!

 

Z dniem 10 sierpnia 2018r. wchodzi w życie nowe Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Zastąpi ono obowiązujące Rozporządzenie z dnia 10 maja 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

 

W myśl § 18 tego rozporządzenia imienne zezwolenia, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (DZ. U. poz. 650 oraz z 2003r. poz. 603):

  • Wystawione do dnia 31 grudnia 2004r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019r.

 

  • Wystawione do dnia 31 grudnia 2014r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020r.

 

  • Wystawione do dnia 1 stycznia  2015r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021r.

 

NIE CZEKAJ DO KOŃCA WAŻNOŚCI SWOICH UPRAWNIEŃ.

JUŻ DZIŚ ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE, KTÓRE PRZYGOTUJE CIĘ SOLIDNIE DO EGZAMINU PRZED KOMISJĄ URZĘDU DOZORU TECHMICZNEGO.

 

PAMIETAJ, ŻE CZEKAJĄC DO KOŃCA MOŻESZ NIE ZDĄŻYĆ Z NOWYMI UPRAWNIENIAMI, GDYŻ POD KONIEC ROKU NIE BĘDZIE WOLNYCH TERMINÓW EGZAMINÓW W UDT A BEZ NICH NIE BĘDZIESZ MÓGŁ WYKONYWAĆ SWOJEJ PRACY JAKO OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO.

 

Zapisy przyjmujemy mailowo pod adresem: biuro@wurex.edu.pl

 

NIE ZWLEKAJ Z DECYZJĄ !!! CZEKAMY NA CIEBIE !!!