SZKOLENIA SEP - ON-LINE

⚠️ SZKOLENIA SEP ⚠️ ON-LINE ⚠️ Wszystkie Grupy ⚠️

⛔️ SZKOLENIA SEP – Wszystkie Grupy‼️
⚠️G1 – Elektryczne⚠️ G2 – Energetyczne⚠️G3 – Gazowe ⚠️

SZKOLENIA SEP - ON-LINE
SZKOLENIA SEP – ON-LINE

Nie możesz wyjść z domu? – Zrób szkolenie i zadaj egzamin on-line bez wychodzenia z domu

G1 Kursy elektryczne

Kurs przeznaczony jest dla osób zajmujących się eksploatacją / dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetyczne w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno-pomiarowym, dla urządzeń wytwarzających, przetwarzające, przesyłające i zużywające energie elektryczną oraz inne urządzenia elektroenergetyczne m.in

– Zespoły prądotwórcze,
– Sieci, urządzenia i instalacje o napięciu do i powyżej 1 kV,
– Urządzenia elektrotermiczne
– Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowy,
– Urządzenia do elektrolizy,
– Sieci trakcyjnej,
– Oświetlenia ulicznego.

G2 Kursy energetyczne

Kurs przeznaczony jest dla osób zajmujących się eksploatacją / dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych w zakresie montażu, konserwacji, obsługi, remontów oraz kontrolno-pomiarowym, dla urządzeń przetwarzające, wytwarzających, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne m.in.:

– Wymienniki ciepła,
– Piece przemysłowe,
– Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe,
– Turbiny parowe i wodne,
– Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy,
– Sieci i instalacje cieplne,
– Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze,
– Sprężarki.

G3 Kursy gazowe

Kurs przeznaczony jest dla osób zajmujących się eksploatacją / dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych w zakresie montażu, konserwacji, obsługi, remontów oraz kontrolno-pomiarowym, dla urządzeń przetwarzające, wytwarzających, przesyłające i zużywające gaz oraz inne urządzenia, instalacje i sieci gazowe m.in

– Urządzenia do magazynowania paliw gazowych,
– Urządzenia i instalacje gazowe
– Sieci gazowe do 0,5 MP i powyżej
– Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
– Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
– Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa oraz powyżej 5 kPa
– Turbiny gazowe

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o uprawnieniach SEP.