Kurs zawodowy dekarz

Dekarz

Tworzy konstrukcję, zakłada, konserwuje, pokrywa i naprawia dachy różnymi materiałami dekarskimi. Naprawia urządzenia do odprowadzania wody z dachów korzystając z narzędzi, urządzeń oraz maszyn dekarskich, ślusarskich i murarskich.

Zadania zawodowe:

– przegląd trwałości materiałów stosowanych do robót dekarsko-blacharskich

– przygotowanie miejsca pracy oraz transportu materiałów dekarskich

– przygotowywanie rysunków roboczych i planowanie na ich podstawie potrzebnych materiałów oraz narzędzi, sprzętu i maszyn oraz rodzaju i zakresu robót dekarskich

– podstawowe zajęcia blacharskie takie jak: zaginanie krawędzi, cięcie, wiercenie, zaginanie, zawijanie brzegów, trasowanie, lutowanie połączeń, nitowanie, wywijanie krawędzi, wyklepywanie naroży itd.

– wstępna obróbka blachy do robót dekarskich i obróbek blacharskich

– obijanie blachą konstrukcji drewnianych

– pokrycia dachów blachą stalową ocynkowaną, cynkową, miedzianą i aluminiową;

– montowanie rynien i rur spustowych

– izolowanie tarasów

– obróbki blacharskie kominów, attyk, okapów, murów ogniowych, gzymsów, włazów dachowych, anten, masztów, rur wentylacyjnych, podokienników itp.

– krycie dachów papą

– pokrycie dachu dachówkami

– pokrycie dachów materiałami z tworzyw sztucznych

– wykonywanie konserwacji oraz rekonstrukcji pokryć dachowych z gontu oraz dachówki mnich-mniszka

– przygotowanie elementów wentylacyjnych z blachy.

– demontaż pokryć dachowych różnych rodzajów .

– wykonywanie izolacji paroizolacji i przeciwwilgociowych