Hydrauliczny_dzwig samochodowy_HDS_2

Wurex - kursy i szkolenia Częstochowa HDS

SEP, wózki, podesty, BHP, suwnice, wózki, podesty, żurawie, windy, obsługa, konserwacja,
obsługi i konserwacji suwnic sterowanych z poziomu roboczego i kabiny, egzamin UDT,
obsługi wózków jezdniowych z wymianą butli