Hydrauliczny_dzwig samochodowy_HDS_5

Wurex - kursy i szkolenia Częstochowa HDS

obsługa i konserwacja zwyżki,
egzamin UDT,
obsługa i konserwacja podestów nożycowych, wysięgnikowych, teleskopowych,
ręczny przecinacz tlenowy,
służba bhp, dla pracodawców i osób kierujących, dla stanowisk inżynieryjno-technicznych, robotniczych, administracyjno – biurowych