Kurs spawania metodą MAG

Kurs spawania metodą MAG

Cel kursu

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie kursantów do pracy w zawodzie spawacza korzystającego z  metody spawania MAG (ang. Metal Active Gas), inaczej zwanego spawaniem łukowym elektrodą topliwą w osłonie gazów chemicznie aktywnych norma PN-EN ISO 4063:2002. Szkolenie daje solidne przygotowanie kursanta do zdania egzaminu końcowego potwierdzającego uprawnienia do wykonywania zawodu spawacza.

Opis

Metoda MAG wykorzystywana jest do spawania stali konstrukcyjnych niestopowych, niskostopowych i wysokostopowych, łącznie z metodą MIG wykorzystywaną tylko do aluminium i jego stopów oraz miedzi, stanowią łącznie większość ze stosowanych metod w spawalnictwie przemysłowym. Metody te są uniwersalne i dają dużo lepsze efekty niż spawanie klasycznymi elektrodami otulonymi. Przekładają się na duże oszczędności oraz pozwalają na zautomatyzowanie procesu spawania. Największą ich wadą natomiast jest bardzo duża zależność spoin od umiejętności spawacza. Dlatego bardo ważne jest solidne przygotowanie osób do zawodu spawacza.

 

Kto może zapisać się na kurs?

  • należy mieć wykształcenie podstawowe lub ukończoną szkołę zawodową
  • ukończone 18 lat
  • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy, pozwalające wykonywać zawód spawacza

 

Czego spodziewać się po kursie ?

Na kursie spawania metoda Mag kursant nabiera umiejętności bezpiecznego posługiwania się migomatem – półautomatem spawalniczym w obecnej chwili stosowanym prawie wszędzie w przemyśle spawalniczym, są  to urządzenia stosowane powszechnie w przemyśle branży samochodowej do obróbki blach cienkich, w pracach wykonywanych w domu, oraz w przemyśle drobnym.

Zakończenie kursu spawania metoda MAG otrzymuje na nim niezbędna wiedze i umiejętności do aby mogła bezpiecznie bez dodatkowych szkoleń wykonywać zawód spawacza. Po zdaniu egzaminu teoretycznego jak i praktycznego kursant otrzymuje Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza oraz  Książkę Spawacza. Egzamin przebiega przed Komisją Spawalniczą powołana przy DZDZ przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.