KURSY Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

Szkolenie skierowane jest przed wszytki dla osób na których spoczywa obowiązek udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej w zakładach pracy oraz dla osób pracujących w punktach pomocy przedmedycznej.

Kurs pozawala nabyć uczestnikowi wiedzę i umiejętność do oceny stanu zdrowia osoby poszkodowanej oraz udzielenia jej pierwszej pomocy przedmedycznej

Uczestnik kursu pozna budowę oraz funkcjonowaniu podstawowych układów w organizmie człowieka i nabędzie wiedzę jak prawidłowo wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową, jak postępować przy krwotokach, ranach i oparzeniach, złamaniach.

Kursant zostanie zaznajomiony z budową i obsługą urządzeń do udzielania pierwszej pomocy najczęściej wykorzystywanych w ratownictwie medycznym.

Reanimacja przy użyciu AED

Z ważniejszych zagadnie poruszanych na kursie można wymienić :

  • sprzęt do ratownictwa medycznego
  • epidemiologia nagłych stanów zagrożenia
  • pomóc przy wstrząsie pourazowym
  • regulacje prawne dotyczące ratownictwa medycznego w Polsce
  • postępować w przypadku urazów termicznych, chemicznych i elektrycznych.

Uczestnik szkolenia po odbyciu kursu otrzymuje stosowane zaświadczenie potwierdzające wiedzę oraz nabyte umiejętności.