Kurs zawodowy Murarz – Tynkarz

kurs zawodowy Murarz – Tynkarz

Murarz wykonuje z cegły, bloczków,kamienia, pustaków konstrukcyjne i nie konstrukcyjne elementy budynków, prowadzi prace remontowe i konserwatorskie przy wykorzystaniu narzędzi murarskich oraz maszyn budowlanych, do przygotowania zaprawy (mieszarki i betoniarki), do transportu materiałów (przenośniki taśmowe, pompy do zapraw, wyciągi budowlane).

Zadania zawodowe:

 • analizowanie rysunków roboczych
 • ocenianie przydatności materiałów
 • tyczenie fundamentów, ścian nośnych i działowych, łęków i sklepień, filarów, kanałów dymowych i wentylacyjnych oraz innych elementów budynku
 • przygotowywanie zapraw
 • obsługiwanie maszyn budowlanych
 • wykonywanie murów z kanałami dymowymi i wentylacyjnymi
 • wykonywanie murów pełnych o różnej grubości
 • wykonywanie murów z otworami okiennymi i drzwiowymi
 • wykonywanie łuków i sklepień
 • wykonywanie murów zbrojonych
 • murowanie gzymsów i attyk
 • wykonywanie murów ze szczeliną powietrzną lub wypełnioną materiałem izolacyjnym
 • osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej
 • montowanie i demontowanie rusztowań do robót murarskich
 • spoinowanie ścian, licowanie ścian cegłą licówką, okładzinami ceramicznymi i kamieniem
 • układanie izolacji przeciwwilgociowych na wykonywanych ścianach, montowanie izolacji cieplnych i akustycznych na ścianach lub wewnątrz ścian
 • murowanie kominów

Tynkarz wykonuje tynki w budynkach z różnych rodzajów zapraw wykorzystując narzędzia ręczne, sprzęt pomocniczy, maszyn i urządzeń do przygotowania zapraw, transportu materiałów, narzucenia zaprawy oraz zacierania tynku.

Zadania zawodowe:

 • analizowanie rysunków i planów robót tynkarskich
 • przygotowywanie zapraw
 • wykonywanie tynków jednowarstwowych, dwu i trójwarstwowych
 • osadzanie w tynku narożników ściennych i kratek wentylacyjnych
 • wyrównywanie łatą lub pacą tynku narzuconego mechanicznie
 • wykonywanie tynków wodoszczelnych
 • wykonywanie tynków doborowych
 • wykonywanie tynków na powierzchniach wklęsłych i wypukłych
 • mocowanie płyt KG
 • wykonywanie tynków ciągnionych
 • naprawianie istniejących tynków
 • narzucanie zaprawy
 • wykonywanie tynków szlachetnych
 • wykonywanie tynków ozdobnych
 • czyszczenie podłoży pod tynki
 • narzucanie tynku
 • przygotowywanie podłoży pod tynk
 • zacieranie tynków
 • transportu materiałów na budowie
 • wykonywanie rusztowań roboczych
 • organizowanie stanowiska pracy
 • zacieranie zaprawą