Operator wózków widłowych

Kto może starać się u uprawnienia na wózki widłowe?

Każdy kto ukończył 18 rok życia może zapisać się na kurs, nie zależnie od tego czy ma już doświadczenie obsługi wózków widłowych, czy po prostu chce zdobyć uprawnienia aby łatwiej znaleźć pracę.

Jest do dobre rozwiązanie szczególnie dla pracowników magazynów chcących podnieść swoje kwalifikacje, ponieważ osoby z uprawnieniami na wózki widłowe są zdecydowanie chętniej zatrudniane na takie stanowiska.

Wymogi jakie musi spełnić uczestnik kursu nie są wysokie, natomiast każdy uczestnik kursu na wózki widłowe musi mieć ukończone 18 lat oraz wykształcenie co najmniej podstawowe. Dodatkowo wymagane jest zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia kursanta oraz sprawność psychoruchowa. Trudności w zdobyciu zaświadczania lekarskiego mogą mieć osoby o dużych wadach wzroku i słuchu, mające duży problem z koordynacją lub zaburzenia i choroby psychiczne.

Czy aby zdać egzamin muszę ukończyć kurs na wózki widłowe

Ważne jest to, że samo ukończenie kursu na wózki widłowe nie daje nam żadnych uprawnień poza wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do obsługi wózków. Zdobycie uprawnień zapewnia tylko i wyłącznie zdanie egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Jeśli rezygnujemy z kursu musimy pamiętać aby we własnym zakresie wykonać stosowne badania lekarskie oraz o uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej i co najważniejsze, zadbać o zapewnienie dopuszczonego do użytkowania sprzętu oraz miejsca, gdzie egzamin będzie przeprowadzony.

Wiele osób które posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności do zdania egzaminu, decyduje się odbyć kurs, ponieważ nie muszą zajmować się zorganizowaniem maszyn oraz miejsca do przeprowadzenia egzaminu przed Komisją Dozoru Technicznego.

Czy kurs na wózki widłowe trzeba odnawiać?

Zarówno egzamin jak i kurs na operatora wózków widłowych są ważne są bezterminowo. Oznacza to, że raz zdobyte uprawnienia przysługują nam do końca życia. Należy jednak pamiętać o tym, iż zawód wykonujemy jeśli nasze zdrowie fizyczne oraz psychiczne na to pozwala.

Ile zarabia operator wózka widłowego?

Czy zapisanie się na kurs operatora wózka widłowego będzie opłacalne? Zarobki operatorów wózków zależą są od wielu czynników najważniejsza jest wielkość firmy, jej kapitału oraz,jej pozycja na rynku. Pracodawca ustalając wysokość wynagrodzenia beże pod uwagę jako jeden z ważniejszych cyników staż pracy oraz doświadczenie pracowników czy zakres ich realnych obowiązków. Ważne jest również to gdzie pracownik odbywał szkolenie, na terenie zakładu i posiada uprawnienia na wózki zakładowe, czy uczęszczał na pełny kurs na wózki widłowe, a uprawnienia potwierdza zdany egzamin..

Najczęściej pojawiająca się wartość to 2 000 do 3 000 brutto. Oczywiście kwota ta może być mniesz lub wyższa, wiele zależy również od stażu pracy oraz od zapotrzebowania w regionie na pracowników z tymi uprawnieniami.

Dla porównania zagranicą operator wózka widłowego może otrzymać pensję w wysokości nawet dwu-, trzykrotnie wyższej niż płace oferowane przez polskich przedsiębiorców.