Wurex kursy i szkolenia – operator suwnic, wózków jezdniowych, żurawi

O firmie – Wurex kursy i szkolenia

Wurex – kursy i szkolenia zawodowe


Nasza specjalizacja to kursy i szkoleniazawodoweszkolenia UDTkursy obsługi suwnickursy obsługi wózków widłowychkursy spawania MAGkursy konserwatorów suwnickurs sepkursy spawalniczekursy bhp. Firma Wurex ma siedzibę w centrum Częstochowy.

Jesteśmy ośrodkiem szkoleniowym działającym na rynku od 30 lat. Ośrodek jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00073/2012. Posiadamy programy nauczania uzgodnione z Urzędem Dozoru Technicznego w Częstochowie, Ośrodkiem Doskonalenia Kadr w Mysłowicach nadzorowanym przez Ministerstwo Gospodarki oraz Komisjami SEP i SIMP.
Oferujemy profesjonalną obsługę, wykwalifikowaną kadrę z odpowiednim wykształceniem zawodowym i pedagogicznym oraz konkurencyjne ceny. Dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb klienta organizując szkolenia nawet dla pojedynczego zlecenia.
Ośrodek posiada dwie sale wykładowe wyposażone w sprzęt audiowizualny oraz bibliotekę, z której korzystają słuchacze kursów według potrzeb.

                                    Zapraszamy do współpracy!

Kurs operatora suwnic – zakończony egzaminem UDT

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • Ukończone 18 lat
 • Ukończona szkoła podstawowa
 • Zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia oraz sprawności psychoaktywnej

! Nie musisz mieć doświadczenia w obsłudze suwnicy, wszystkiego nauczymy Cię na kursie!

! Zdobycie uprawnień zapewnia tylko i wyłącznie zadanie egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego!

! Uprawnienia NIE SĄ BEZTERMINOWE!

Okres ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych zależy od rodzaju suwnicy, na którą mamy uprawnienia.

 • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia – 10 lat
 • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia – 5 lat

Warunkiem przedłużenia kwalifikacji jest:
– 3 miesiące przed upływem okresu ważności kwalifikacji złożenie wniosku zawierającego dane osoby zainteresowanej i numer i zakres zaświadczenia kwalifikacyjnego będącego przedmiotem tego wniosku.
– wykonywanie czynności w zakresie określonym w zaświadczeniu kwalifikacyjnym przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia.
Wniosek ten składamy w najbliższej jednostce Urzędu Dozoru Technicznego.

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Kurs operatora wózków jezdniowych – zakończony egzaminem UDT

Wurex oferuje profesjonalne kursy zakończone egzaminem UDT na:

 • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem czyli tzw. WÓZKI ZWYKŁE.
 • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem,czyli tzw. WÓZKI SPECJALNE. (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia)

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • Ukończone 18 lat
 • Ukończona szkoła podstawowa
 • Zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia oraz sprawności psychoaktywnej

! Nie musisz mieć doświadczenia w obsłudze wózka jezdniowego, wszystkiego nauczymy Cię na kursie!

! Zdobycie uprawnień zapewnia tylko i wyłącznie zadanie egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego!

! Uprawnienia NIE SĄ BEZTERMINOWE!

Okres ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych zależy od rodzaju wózka jezdniowego (widłowego), na który mamy uprawnienia.

 • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem – 5 lat
 • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem – 10 lat

Warunkiem przedłużenia kwalifikacji jest:
– 3 miesiące przed upływem okresu ważności kwalifikacji złożenie wniosku zawierającego dane osoby zainteresowanej i numer i zakres zaświadczenia kwalifikacyjnego będącego przedmiotem tego wniosku.
– wykonywanie czynności w zakresie określonym w zaświadczeniu kwalifikacyjnym przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia.
Wniosek ten składamy w najbliższej jednostce Urzędu Dozoru Technicznego.

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Kurs operatora HDS – zakończony egzaminem

Wurex oferuje profesjonalne kursy zakończone egzaminem UDT na:

 • Żurawie stacjonarne
 • Żurawie przewoźne i przenośne

(uprawnia do obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych)

 • Żurawie samojezdne

(uprawnia do obsługi żurawi samojezdnych, przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych)

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • Ukończone 18 lat
 • Ukończona szkoła podstawowa
 • Zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia oraz sprawności psychoaktywnej

! Nie musisz mieć doświadczenia w obsłudze żurawi, wszystkiego nauczymy Cię na kursie!

! Zdobycie uprawnień zapewnia tylko i wyłącznie zadanie egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego!

! Uprawnienia NIE SĄ BEZTERMINOWE!

Okres ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych zależy od rodzaju żurawia, na który mamy uprawnienia.

 • Żurawie stacjonarne – 10 lat
 • Żurawie przewoźne i przenośne – 10 lat
 • Żurawie samojezdne – 5 lat

Warunkiem przedłużenia kwalifikacji jest:
– 3 miesiące przed upływem okresu ważności kwalifikacji złożenie wniosku zawierającego dane osoby zainteresowanej i numer i zakres zaświadczenia kwalifikacyjnego będącego przedmiotem tego wniosku.
– wykonywanie czynności w zakresie określonym w zaświadczeniu kwalifikacyjnym przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia.
Wniosek ten składamy w najbliższej jednostce Urzędu Dozoru Technicznego.

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Kurs operatora podestów ruchomych – zakończony egzaminem

Podest ruchomy przejezdny
Podest ruchomy przejezdny

Wurex oferuje profesjonalne kursy zakończone egzaminem UDT na:

 • Podesty ruchome stacjonarne
 • Podesty ruchome przejezdne
 • Podesty ruchome wiszące

podesty ruchome

(uprawnia do obsługi podestów ruchomych wiszących oraz stacjonarnych)

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • Ukończone 18 lat
 • Ukończona szkoła podstawowa
 • Zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia oraz sprawności psychoaktywnej

! Nie musisz mieć doświadczenia w obsłudze podestu ruchomego, wszystkiego nauczymy Cię na kursie!

! Zdobycie uprawnień zapewnia tylko i wyłącznie zadanie egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego!

! Uprawnienia NIE SĄ BEZTERMINOWE!

Okres ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych zależy od rodzaju podestu ruchomego, na który mamy uprawnienia.

 • Podesty ruchome stacjonarne – 10 lat
 • Podesty ruchome przejezdne – 5 lat
 • Podesty ruchome wiszące – 10 lat

Warunkiem przedłużenia kwalifikacji jest:
– 3 miesiące przed upływem okresu ważności kwalifikacji złożenie wniosku zawierającego dane osoby zainteresowanej i numer i zakres zaświadczenia kwalifikacyjnego będącego przedmiotem tego wniosku.
– wykonywanie czynności w zakresie określonym w zaświadczeniu kwalifikacyjnym przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia.
Wniosek ten składamy w najbliższej jednostce Urzędu Dozoru Technicznego.

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.