Kurs BHP

Kursy BHP on-line – do kogo są skierowane?

Idealne dla firm chcących profesjonalnie przeszkolić swoich pracowników, w celu podjęcia lub kontynuowania pacy. Zapewniają minimalizację kosztów.

Szczególnie ważne dla przedsiębiorstw z dużą liczbą pracowników, prawo wymaga, aby każdy pracownik odbył takie szkolenie. Dzięki zapisaniu duże liczby uczestników pozwala sprawniej przeprowadzić szkolenie.

Jaki jest cel okresowych kursów BHP?

Najważniejszym celem kursu, jest poszerzenie wiedzy pracowników o zagrożeniach jakie mogą występować w miejscu pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami. Szkolenie pomaga pracownikom w ukształtowaniu bezpiecznego i higienicznego miejsca pracy. Uczy pracowników jak postępować w  sytuacji zagrożenia lub też jak postępować kiedy zdarzy się wypadek. Umiejętności oraz wiedza kursantów wyniesiona z kursu przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług w zakresie kursów BHP?

Jesteśmy firmą z ugruntowaną pozycją na Częstochowskim (i nie tylko) rynku. Przeprowadziliśmy wiele szkoleń dla największych Częstochowskich firm, o rzetelności niech świadczą opinie naszych klientów. Zawsze dokładamy wszelkich starań aby wiedza teoretyczna mogła w łatwy sposób być wykorzystana w razie potrzeby w praktyce. Nasze szkolenia niezależnie od wielości kursu, są realizowane w pełnym zakresie usług i z zachowaniem najwyższych standardów.

Czy każdy pracownik przed podjęciem pracy musi odbyć szkolenie bhp?

Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy, jeśli do wykonywania jej pracownik nie posiada odpowiednich kwalifikacji oraz potrzebnych umiejętności. Równie ważna jest znajomość przepisów oraz zasad BHP. Najlepszym możliwym sposobem na wywiązanie się z tego obowiązku jest zapewnienie pracownikowi przeszkolenia z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie takie musi się odbyć przed dopuszczeniem pracownika do obowiązków oraz uzupełnianie jego wiedzy okresowymi szkoleniami z zakresu BHP