Suwnica pomostowa

Suwnica pomostowa – jest suwnicą która skład się najczęściej z pełno ścianowego lub kratownicowego mostu, zrobionego z belek głównych, czołownic i pomostu obsługowego, przesuwającego się po szynach umiejscowionych na belkach podsuwnicowych zamontowanych w górnej części pomaszczenie w którym znajduje się suwnica. Na głównych belkach mostu suwnicy przemieszcza się wciągnik. Duże suwnice wyposażone są w kabinę operatora, która najczęściej znajduje się w środkowej części suwnicy lub przy jednej z belek podsuwnicowych. Mniejsze suwnice najczęściej są sterowane zdalnie bezprzewodowo lub przewodem. Posiadają one kilka napędów wykorzystywanych do:

  • ruchu wciągnika w kierunku poprzecznym
  • podnoszenia zawiesia w pionie
  • ruchu mostu w kierunku podłużnym