O Firmie

Wurex - Kursy i szkolenia: zawodowe, szkolenia udt, kursy obsługi suwnic, kursy obsługi wózków, kursy spawania MAG, kursy konserwatorów suwnic, kurs sep, kursy spawalnicze, kursy bhp

Nasza specjalizacja to kursy i szkolenia: zawodowe, szkolenia UDT, kursy obsługi suwnic, kursy obsługi wózków widłowych, kursy spawania MAG, kursy konserwatorów suwnic, kurs sep, kursy spawalnicze, kursy bhp. Firma Wurex ma siedzibę w centrum Częstochowy.

Jesteśmy ośrodkiem szkoleniowym działającym na rynku od 30 lat. Ośrodek jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00073/2012. Posiadamy programy nauczania uzgodnione z Urzędem Dozoru Technicznego w Częstochowie, Ośrodkiem Doskonalenia Kadr w Mysłowicach nadzorowanym przez Ministerstwo Gospodarki oraz Komisjami SEP i SIMP.
Oferujemy profesjonalną obsługę, wykwalifikowaną kadrę z odpowiednim wykształceniem zawodowym i pedagogicznym oraz konkurencyjne ceny. Dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb klienta organizując szkolenia nawet dla pojedynczego zlecenia.
Ośrodek posiada dwie sale wykładowe wyposażone w sprzęt audiowizualny oraz bibliotekę, z której korzystają słuchacze kursów według potrzeb.

                                    Zapraszamy do współpracy!

Kurs operatora suwnic – zakończony egzaminem UDT

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • Ukończone 18 lat
 • Ukończona szkoła podstawowa
 • Zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia oraz sprawności psychoaktywnej

! Nie musisz mieć doświadczenia w obsłudze suwnicy, wszystkiego nauczymy Cię na kursie!

! Zdobycie uprawnień zapewnia tylko i wyłącznie zadanie egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego!

! Uprawnienia NIE SĄ BEZTERMINOWE!

Okres ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych zależy od rodzaju suwnicy, na którą mamy uprawnienia.

 • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia – 10 lat
 • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia – 5 lat

Warunkiem przedłużenia kwalifikacji jest:
– 3 miesiące przed upływem okresu ważności kwalifikacji złożenie wniosku zawierającego dane osoby zainteresowanej i numer i zakres zaświadczenia kwalifikacyjnego będącego przedmiotem tego wniosku.
– wykonywanie czynności w zakresie określonym w zaświadczeniu kwalifikacyjnym przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia.
Wniosek ten składamy w najbliższej jednostce Urzędu Dozoru Technicznego.

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Kurs operatora wózków jezdniowych – zakończony egzaminem UDT

Wurex oferuje profesjonalne kursy zakończone egzaminem UDT na:

 • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem czyli tzw. WÓZKI ZWYKŁE.
 • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem,czyli tzw. WÓZKI SPECJALNE. (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia)

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • Ukończone 18 lat
 • Ukończona szkoła podstawowa
 • Zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia oraz sprawności psychoaktywnej

! Nie musisz mieć doświadczenia w obsłudze wózka jezdniowego, wszystkiego nauczymy Cię na kursie!

! Zdobycie uprawnień zapewnia tylko i wyłącznie zadanie egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego!

! Uprawnienia NIE SĄ BEZTERMINOWE!

Okres ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych zależy od rodzaju wózka jezdniowego (widłowego), na który mamy uprawnienia.

 • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem – 5 lat
 • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem – 10 lat

Warunkiem przedłużenia kwalifikacji jest:
– 3 miesiące przed upływem okresu ważności kwalifikacji złożenie wniosku zawierającego dane osoby zainteresowanej i numer i zakres zaświadczenia kwalifikacyjnego będącego przedmiotem tego wniosku.
– wykonywanie czynności w zakresie określonym w zaświadczeniu kwalifikacyjnym przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia.
Wniosek ten składamy w najbliższej jednostce Urzędu Dozoru Technicznego.

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Kurs operatora HDS – zakończony egzaminem

Wurex oferuje profesjonalne kursy zakończone egzaminem UDT na:

 • Żurawie stacjonarne
 • Żurawie przewoźne i przenośne

(uprawnia do obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych)

 • Żurawie samojezdne

(uprawnia do obsługi żurawi samojezdnych, przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych)

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • Ukończone 18 lat
 • Ukończona szkoła podstawowa
 • Zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia oraz sprawności psychoaktywnej

! Nie musisz mieć doświadczenia w obsłudze żurawi, wszystkiego nauczymy Cię na kursie!

! Zdobycie uprawnień zapewnia tylko i wyłącznie zadanie egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego!

! Uprawnienia NIE SĄ BEZTERMINOWE!

Okres ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych zależy od rodzaju żurawia, na który mamy uprawnienia.

 • Żurawie stacjonarne – 10 lat
 • Żurawie przewoźne i przenośne – 10 lat
 • Żurawie samojezdne – 5 lat

Warunkiem przedłużenia kwalifikacji jest:
– 3 miesiące przed upływem okresu ważności kwalifikacji złożenie wniosku zawierającego dane osoby zainteresowanej i numer i zakres zaświadczenia kwalifikacyjnego będącego przedmiotem tego wniosku.
– wykonywanie czynności w zakresie określonym w zaświadczeniu kwalifikacyjnym przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia.
Wniosek ten składamy w najbliższej jednostce Urzędu Dozoru Technicznego.

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Kurs operatora podestów ruchomych – zakończony egzaminem

Podest ruchomy przejezdny
Podest ruchomy przejezdny

Wurex oferuje profesjonalne kursy zakończone egzaminem UDT na:

 • Podesty ruchome stacjonarne
 • Podesty ruchome przejezdne
 • Podesty ruchome wiszące

podesty ruchome

(uprawnia do obsługi podestów ruchomych wiszących oraz stacjonarnych)

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • Ukończone 18 lat
 • Ukończona szkoła podstawowa
 • Zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia oraz sprawności psychoaktywnej

! Nie musisz mieć doświadczenia w obsłudze podestu ruchomego, wszystkiego nauczymy Cię na kursie!

! Zdobycie uprawnień zapewnia tylko i wyłącznie zadanie egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego!

! Uprawnienia NIE SĄ BEZTERMINOWE!

Okres ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych zależy od rodzaju podestu ruchomego, na który mamy uprawnienia.

 • Podesty ruchome stacjonarne – 10 lat
 • Podesty ruchome przejezdne – 5 lat
 • Podesty ruchome wiszące – 10 lat

Warunkiem przedłużenia kwalifikacji jest:
– 3 miesiące przed upływem okresu ważności kwalifikacji złożenie wniosku zawierającego dane osoby zainteresowanej i numer i zakres zaświadczenia kwalifikacyjnego będącego przedmiotem tego wniosku.
– wykonywanie czynności w zakresie określonym w zaświadczeniu kwalifikacyjnym przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia.
Wniosek ten składamy w najbliższej jednostce Urzędu Dozoru Technicznego.

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Informacje

Wurex - szkolenie podesty ruchome

👷 OPERATORA PODESTÓW RUCHOMYCH! 👷

🔥🔔 OTWARTY NABÓR 🔔🔥

Ukończ szkolenie, zdaj egzamin UDT i uzyskaj uprawnienia:
👷 OPERATORA PODESTÓW RUCHOMYCH! 👷

💥 Nie zwlekaj, zapisz się już teraz! 💥

⏰ Kiedy: ⏰
19 kwietnia 2024, godzina 16:00

Zapisy i kontakt:
📋 Adres: ul. Racławicka 6a, Częstochowa
📞 733-454-585 ; 694-453-409
📧 Kontakt: biuro@wurex.edu.pl

Szczegóły dostępne również na:
https://wurex.edu.pl/operator-podestow-ruchomych/

Wurex - szkolenie suwnice, operator suwnic

🛠️👷 OPERATORA SUWNIC! 👷🛠️

🔥🔔 OSTATNIA SZANSA! 🔔🔥

Ukończ szkolenie, zdaj egzamin UDT i uzyskaj uprawnienia:
🛠️👷 OPERATORA SUWNIC! 👷🛠️

💥 Nie zwlekaj, zapisz się już teraz! 💥
Kiedy: 16 kwietnia 2024, godzina 15:00 ⏰

Zapisy i kontakt:
📋 Adres: ul. Racławicka 6a, Częstochowa
📞 733-454-585 ; 694-453-409
📧 Kontakt: biuro@wurex.edu.pl

Szczegóły dostępne również na:
https://wurex.edu.pl/operator-suwnic/

OPERATORA WÓZKA JEZDNIOWEGO!

OPERATORA WÓZKA JEZDNIOWEGO!

🔥 ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW 🔥

Ukończ szkolenie, zdaj egzamin UDT i uzyskaj uprawnienia:
👷 OPERATORA WÓZKA JEZDNIOWEGO! 👷

💥 Nie zwlekaj, zapisz się już teraz! 💥

⏰ Kiedy: ⏰
18 kwietnia 2024, godzina 16:30

Zapisy i kontakt:
📋 Adres: ul. Racławicka 6a, Częstochowa
📞 733-454-585 ; 694-453-409
📧 Kontakt: biuro@wurex.edu.pl

Szczegóły dostępne również na:
https://wurex.edu.pl/operator-wozkow-jezdniowych

OPERATORA ŻURAWI SAMOJEZDNYCH FUCHS i HDS

OPERATORA ŻURAWI SAMOJEZDNYCH FUCHS I HDS

🔥ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW🔥

Ukończ szkolenie, zdaj egzamin UDT i uzyskaj uprawnienia:
👷 OPERATORA ŻURAWI SAMOJEZDNYCH! 👷

💥 Nie zwlekaj, zapisz się już teraz! 💥

⏰ Kiedy: ⏰
20 marca 2024, godzina 16:00

Zapisy i kontakt:
📋 Adres: ul. Racławicka 6a, Częstochowa
📞 733-454-585 ; 694-453-409
📧 Kontakt: biuro@wurex.edu.pl

Szczegóły dostępne również na:
https://wurex.edu.pl/operator-zurawi/

SZKOLENIE OPERATORA WÓZKA JEZDNIOWEGO

SZKOLENIE OPERATORA WÓZKA JEZDNIOWEGO

🔥 ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW 🔥

Ukończ szkolenie, zdaj egzamin UDT i uzyskaj uprawnienia:
👷 OPERATORA WÓZKA JEZDNIOWEGO! 👷

💥 Nie zwlekaj, zapisz się już teraz! 💥

⏰Kiedy:⏰
13 marca 2024, godzina 16:30

Zapisy i kontakt:
📋 Adres: ul. Racławicka 6a, Częstochowa
📞 733-454-585 ; 694-453-409
📧 Kontakt: biuro@wurex.edu.pl

Szczegóły dostępne również na:
https://wurex.edu.pl/operator-wozkow-jezdniowych

OPERATORA WÓZKA JEZDNIOWEGO - KURS

OPERATORA WÓZKA JEZDNIOWEGO – KURS

🔥 ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW 🔥

Ukończ szkolenie, zdaj egzamin UDT i uzyskaj uprawnienia:
👷 OPERATORA WÓZKA JEZDNIOWEGO! 👷

💥 Nie zwlekaj, zapisz się już teraz! 💥

⏰Kiedy:⏰
21 lutego 2024, godzina 16:30

Zapisy i kontakt:
📋 Adres: ul. Racławicka 6a, Częstochowa
📞 733-454-585 ; 694-453-409
📧 Kontakt: biuro@wurex.edu.pl

Szczegóły dostępne również na:
https://wurex.edu.pl/operator-wozkow-jezdniowych

SZKOLENIE OPERATORA WÓZKA JEZDNIOWEGO

SZKOLENIE OPERATORA WÓZKA JEZDNIOWEGO

‼️ DODATKOWA GRUPA ‼️

Ze względu na duże zainteresowanie, uruchomiliśmy dodatkową grupę.

💥 Nie zwlekaj, zapisz się już teraz! 💥

Ukończ szkolenie, zdaj egzamin UDT i uzyskaj uprawnienia:
👷 OPERATORA WÓZKA JEZDNIOWEGO! 👷

⏰ Kiedy: ⏰
26 stycznia 2024, godzina 16:30

Zapisy i kontakt:
📋 Adres: ul. Racławicka 6a, Częstochowa
📞 733-454-585 ; 694-453-409
📧 Kontakt: biuro@wurex.edu.pl

Szczegóły dostępne również na:
https://wurex.edu.pl/operator-wozkow-jezdniowych/