Kursy SEP

G1 Kursy elektryczne

Kurs przeznaczony jest dla osób zajmujących się eksploatacją / dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetyczne w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno-pomiarowym, dla urządzeń wytwarzających, przetwarzające, przesyłające i zużywające energie elektryczną oraz inne urządzenia elektroenergetyczne m.in

 • Zespoły prądotwórcze,
 • Sieci, urządzenia i instalacje o napięciu do i powyżej 1 kV,
 • Urządzenia elektrotermiczne
 • Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowy,
 • Urządzenia do elektrolizy,
 • Sieci trakcyjnej,
 • Oświetlenia ulicznego.

G2 Kursy energetyczne

Kurs przeznaczony jest dla osób zajmujących się eksploatacją / dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych w zakresie montażu, konserwacji, obsługi, remontów oraz kontrolno-pomiarowym, dla urządzeń przetwarzające, wytwarzających, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne m.in.:

 • Wymienniki ciepła,
 • Piece przemysłowe,
 • Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe,
 • Turbiny parowe i wodne,
 • Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy,
 • Sieci i instalacje cieplne,
 • Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze,
 • Sprężarki.

G3 Kursy gazowe

Kurs przeznaczony jest dla osób zajmujących się eksploatacją / dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych w zakresie montażu, konserwacji, obsługi, remontów oraz kontrolno-pomiarowym, dla urządzeń przetwarzające, wytwarzających, przesyłające i zużywające gaz oraz inne urządzenia, instalacje i sieci gazowe m.in

 • Urządzenia do magazynowania paliw gazowych,
 • Urządzenia i instalacje gazowe
 • Sieci gazowe do 0,5 MP i powyżej
 • Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
 • Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
 • Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa oraz powyżej 5 kPa
 • Turbiny gazowe

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o uprawnieniach SEP.