Spawanie Metodą MAG

Metoda MAG
Spawanie za pomocą łuku elektrycznego, powstającego między elektrodą topliwą a spawanym materiałem. Zarówno łuk, jak i powstałe tzw. jeziorko ciekłego metalu są osłonione przez strumieniem gazu osłonowego.Spawanie metodą MAG wykorzystywane jest podczas trwałego łączenia stali konstrukcyjnych niestopowych, niskostopowych i wysokostopowych.
Więcej o metodzie MAG

Spawanie łukowe elektrodą topliwą w ochronie gazów, jest w dzisiejszych czasach jedną z najpowszechniej wykorzystywanych metod spawania konstrukcji. Osłona łuku jarzącego się między elektrodą topliwą a spawanym materiałem sprawia, że niekorzystne warunki nie mają wpływu na powstawanie spoiny. dzięki czemu podczas wykorzystania spawania MIG/MAG powstają wysokiej jakości połączeń wszystkich metali, które mogą być łączone za pomocą spawania łukowego. Należą do nich:
– stale węglowe i niskostopowe
– stale odporne na korozję
– aluminium
– miedź
– nikiel
– oraz ich stopy

Spawanie MIG/MAG stapia materiał spawany i materiał elektrody topliwej ciepłem łuku elektrycznego jarzącego się pomiędzy elektrodą a spawanym przedmiotem, w osłonie z gazu obojętnego lub aktywnego. Spoina formowana jest z metalu stapiającego się drutu elektrodowego i nadtopionych brzegów materiału spawanego. Jako gazy ochronne stosowane do spawania MIG/MAG wykorzystywane są obojętne:
– argon
– hel
oraz gazy aktywne:
– CO2
– H2
– O2
– N2
– NO
(stosowane samodzielnie lub tylko jako dodatki do gazów obojętnych)

Elektroda topliwa z drutu pełnego, najczęściej o średnicy od 0,5-4,0 mm, podawana jest w sposób ciągły przez specjalny system podający, z prędkością w zakresie od 2,5-50 m/min w zależności od umiejętności spawacza. Palnik chłodzi się

wodą lub powietrzem.