Spawanie MIG

Spawanie MIG jest procesem spawania łukowego, w którym elektroda z drutem jest podawana w sposób ciągły przez pistolet spawalniczy do jeziorka spawalniczego, łącząc ze sobą dwa materiały podstawowe. Gaz ochronny (argon lub hel) jest również przesyłany przez pistolet spawalniczy i chroni jeziorko spawalnicze przed zanieczyszczeniem. W rzeczywistości MIG oznacza Metal Intert Gas ( z angielskiego) co oznacza gaz obojętny, jakimi są np. argon, hel. Slangowa nazwa tej metody to spawanie drutowe.

Proces MIG umożliwia wykonywanie większości rodzajów spoin produkcyjnych i naprawczych na materiałach o grubości od 24 do 1/2 cala. Aby zapewnić mocne spoiny na grubszym metalu, należy fazować złącze, aby spoina w pełni przenikała do metalu podstawowego. Jest to szczególnie ważne w przypadku połączeń doczołowych.

To, ile napięcia i natężenia wymaga spoina, zależy od wielu zmiennych, w tym grubości metalu, rodzaju metalu, konfiguracji złącza, pozycji spawania, gazu osłonowego i prędkości średnicy drutu (między innymi).

Po ukończeniu kursu uczestnicy będą potrafili:

1. Wybrać sprzęt i przygotować go do użycia.

2. Spawać różne rodzaje połączeń i grubości materiałów.

3. Bada wady spoiny, ich przyczyny i możliwe naprawy.

Program kursu obejmuje następujące tematy:

Bezpieczne praktyki pracy.

Sprzęt spawalniczy i prawidłowe ustawienie.

Wybór drutu o odpowiedniej średnicy do zadania.

Różne transfery spawanego metalu.

Usuwanie „wypalenia”.

Identyfikacja wad spawalniczych i ich przyczyn.

Prawidłowa procedura spawania.

Spawanie różnych połączeń płaskich, H.V. i pozycja pionowa.

Spawanie metali o różnych grubościach