Spawanie Metodą TIG

Metoda TIG

Polega na spawaniu łukowym elektrodą nietopliwą w osłonie gazowej. Połączenie uzyskiwane jest przez stopienie metalu spawanych elementów i materiału dodatkowego wysoką temperaturą łuku elektrycznego. Dodatkowa osłona gazowa ma na celu chronić ciekły metal spoiny oraz miejsce spawania przed kontaktem ze znajdującymi się w atmosferze gazami.

TIG jest oznaczony kodem 141. Metoda polega na spawaniu prądem stałym prawie wszystkich gatunków stali o praktycznie dowolnej grubości. wykorzystywany podczas łączenia spawalniczego cienkich blach, rur stosowane w przemyśle rowerowym, motoryzacyjnym, lotniczym, kosmicznym jak również przemyśle spożywczym i chemicznym – cienkościennych o małych średnicach. A zwłaszcza wykorzystywana wszędzie tam, gdzie wymaga się wysokiej jakości, czystości oraz wytrzymałości spoin. Główną zaletą spawania wolframem gazowym – spawanie nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych, takich jak argon, hel lub ich mieszanki są:

– praktycznie nie ma odprysków

– opary spawalnicze i ciepło są niskie

Podczas spawania tworzy się na spoinie bardzo znikoma ilość żużla,  przez co spoina nie wymaga prawie w ogóle obróbki po spawaniu oraz nie powstają praktycznie żadne odpryski. TIG jest dość trudną metodą spawania, ponieważ wymaga koordynacji od spawacza.