Zbrojarz

 • montuje szkielety konstrukcji żelbetowych ze stali zbrojeniowej
 • prowadzi montaż zbrojeń prefabrykatów żelbetowych i wykonuje prefabrykaty zbrojeń transportowane na plac budowy
 • posługuje się urządzeniami i  narzędziami takimi jak:  szlifierki, spawarki, kleszcze, klucze, młotki, nożyce, gilotyny, giętarki

Zadania zawodowe:

 • analizowanie rysunków technicznych
 • prostowanie, cięcie, gięcie prętów zgodnie z dokumentacją
 • łączenie drutem lub spawanie i mocowanie prętów w przestrzeni
 • dobieranie prętów zbrojeniowych wg rodzaju, wielkości przekroju i długości
 • montowanie i układanie zbrojeń w formach prefabrykatów
 • łączenie i mocowanie w przestrzeni: drabinek, blach węzłowych, siatek, rur, haków, uchwytów, strzemion, itp.
 • montowanie zbrojeń o konstrukcji nośnej szkieletowej w belkach ściennych, schodach itp.
 • montowanie zbrojeń ram jedno i wielokondygnacyjnych
 • montowanie w konstrukcjach żelbetowych zbrojeń