Eksploatacja wózków jezdniowych

Eksploatacja wózków jezdniowych

Eksploatacja wózków jezdniowych
Eksploatacja wózków jezdniowych

🧐Eksploatacja wózków jezdniowych wiąże się z wieloma niebezpieczeństwami, których skutkiem może być zagrożenie zdrowia, a nawet życia operatora i osób blisko przebywających, uszkodzenie transportowanych i magazynowanych ładunków, a także maszyn, ścian i wyposażenia magazynu.🧐
➡Do najczęstszych przyczyn wypadków z udziałem wózka widłowego wymieniamy czynniki związane z:
• Organizacją pracy w zakładzie
• Warunkami pracy
• Eksploatacją wózka
• Nadmiernym lub nieprawidłowym obciążeniem wózka
• Udziałem osób pieszych znajdujących się blisko wózka
• Brakiem koncentracji operatora
Mimo, iż nowoczesna technologia, czujniki, zabezpieczenia itp. montowane są w wózkach widłowych i mają pomóc operatorowi w bezpiecznej pracy, to nic nie zastąpi uwagi, koncentracji i znajomości przepisów BHP przez operatora.
⚜️Oto Złote Zasady bezpiecznej pracy z wózkami widłowymi⚜️:

 1. Wzrokowa kontrola przed rozpoczęciem pracy.
 2. Parkowanie w bezpiecznym miejscu i wyjęcie kluczyka, gdy się oddalasz od wózka.
 3. Kontrola sprawności układów kierowniczego i hamulcowego, świateł, sygnałów dźwiękowych i wideł.
 4. Praca tylko w hełmie ochronnym i zapiętymi pasami.
 5. Praca tylko na typie wózka na jaki masz uprawnienia.
 6. Jazda tylko z opuszczonymi widłami.
 7. Ograniczona widoczność=jazda tyłem.
 8. Zgłaszanie zauważonych usterek.
 9. Kontrolowanie wagi ładunków z dopuszczalną ładownością wózka.
 10. Wszelkie operacje podczas pracy tylko w pozycji siedzącej.
 11. Ostrożnie na zakrętach.
 12. Dostosowanie prędkości do nawierzchni.
 13. Ostrożnie podczas pobierania ładunków ponadgabarytowych.
 14. Pobieranie ładunku możliwie blisko czoła wideł.
 15. Uwaga piesi są wszędzie.
 16. Tylko kierowca przebywa w kabinie podczas jazdy.
 17. Tylko transport ładunków i materiałów – nie ludzi!
 18. Kontrola stabilności ładunku na wysokości w trakcji wycofywania wideł.
 19. Wjeżdżanie na rampy i pomosty tylko o oznaczonej nośności.
 20. W trakcie manewrów i operacji uwaga na inne wózki w pobliżu.
 21. Przestrzeganie ograniczeń prędkości.

 22. ‼OPERATORZE PAMIĘTAJ‼
  BEZPIECZEŃSTWO TWOJE I TWOICH KOLEGÓW Z PRACY ZALEŻY RÓWNIEŻ OD CIEBIE!! 🦸‍♂️🦸