O firmie

O Firmie

Wurex - Kursy i szkolenia: zawodowe, szkolenia udt, kursy obsługi suwnic, kursy obsługi wózków, kursy spawania MAG, kursy konserwatorów suwnic, kurs sep, kursy spawalnicze, kursy bhp
Wurex – kursy i szkolenia zawodowe


Nasza specjalizacja to kursy i szkolenia: zawodowe, szkolenia UDT, kursy obsługi suwnic, kursy obsługi wózków, kursy spawania MAG, kursy konserwatorów suwnic, kurs sep, kursy spawalnicze, kursy bhp. Firma Wurex ma siedzibę w centrum Częstochowy.

Jesteśmy ośrodkiem szkoleniowym działającym na rynku od 30 lat. Ośrodek jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00073/2012. Posiadamy programy nauczania uzgodnione z Urzędem Dozoru Technicznego w Częstochowie, Ośrodkiem Doskonalenia Kadr w Mysłowicach nadzorowanym przez Ministerstwo Gospodarki oraz Komisjami SEP i SIMP.
Oferujemy profesjonalną obsługę, wykwalifikowaną kadrę z odpowiednim wykształceniem zawodowym i pedagogicznym oraz konkurencyjne ceny. Dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb klienta organizując szkolenia nawet dla pojedynczego zlecenia.
Ośrodek posiada dwie sale wykładowe wyposażone w sprzęt audiowizualny oraz bibliotekę, z której korzystają słuchacze kursów według potrzeb.

Zapraszamy do współpracy!